PM Chess.com
0
------ ------
-------
-----------------------

ثبت نام
  • رایانه و بازیکنانی که از رایانه کمک میگیرند مجاز به بازی نیستند. لطفا در هنگام بازی از موتور های شطرنجی؛ بانک های اطلاعاتی یا از بازیکنان دیگر کمک نگیرید. همچنین دقت داشته باشید که ایجاد چندین حساب کاربری با اصول سایت مغایرت دارد.

    توافق ها:

    هیج وقت در جریان بازی از موتورهای شطرنجی بانک های اطلاعاتی و یا دیگران کمک نمیگیرم.
    در چت ها و ارتباطات به یکدیگر احترام خواهیم گذاشت